Majówka Papieska. Beskid Niski

 

26 maja 2019 Duszpasterstwo Turystów działające przy Oddziale PTTK w Jaśle oraz członkowie Fundacji Szlaki Papieskie z terenu Beskidu Niskiego zorganizowali już po raz piętnasty Majówkę Papieską .
Turyści - tym razem prowadzeni przez przewodnika beskidzkiego Józefa Kaczora - pokonali trasę Rymanów Zdrój – Wisłoczek
Rajd zakończyła uroczysta Msza Święta którą odprawił ks. Józef Obłój; treść homilii oparł na nauczaniu św. Jana Pawła II .
Po Mszy św. liczna grupa około 120 turystów z Jasła, Straszydla i Sanoka biesiadowała przy ognisku.
Karol Wojtyła był po raz pierwszy w tych okolicach w 1953 roku. Podczas wycieczki z młodzieżą z Ustrzyk Górnych do Krynicy, 10 sierpnia wieczorem rozbili namioty w Wisłoczku (Tarnawce). Rankiem dnia następnego odprawił polową Mszę Świętą .
W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejsce szczególnie ulubione przez Karola Wojtyłę czyli okolice urwistego brzegu (ściany Olzy) rzeki Wisłok w Rudawce Rymanowskiej. W pobliskiej wsi Pastwiska część grupy zwiedziła Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły.
Pomimo kapryśnej majowej pogody - nam tradycyjnie świeciło słońce.

 

Józef Kaczor

 


Autor zdjęć: Józef Kiełtyka i Zbigniew Siepkowski

 
 

RZEKI - XV GORCZAŃSKIE SPOTKANIE Z JANEM PAWŁEM II

 

W niedzielę, 9 czerwca 2019, w Lubomierzu – Rzekach odbyło się pod patronatem abp. Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego XV Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II, zorganizowane przez Urząd Gminy Mszana Dolna, Sołectwo Lubomierz, parafię pw. Św. Józefa Obl. N.M.P. w Lubomierzu, Szkołę Podstawową im. Św. Józefa i OSP w Lubomierzu, oraz GPN,
Tradycyjnie rozpoczęło się od złożenia przez przedstawicieli miejscowych władz, szkół i różnych organizacji wiązanek kwiatów przy kamiennym obelisku z pamiątkową tablicą, ustawionym przy Papieżówce - drewnianym szałasie drwali usytuowanym o ok. 3 km od Rzek w dolinie potoku Kamienica, na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. W latach 70. XX w. mieszkał w nim kard. Karol Wojtyła, przygotowując się na Kongres Eucharystyczny w Stanach Zjednoczonych.
Przed godz. 15.00 na polanie nazywanej zwyczajowo "na ogrodach", przy starej kapliczce, w której Msze Święte kilka razy sprawował ksiądz Wojtyła podczas wycieczek w Gorce, rozpoczęła się Koronka do Bożego Miłosierdzia. Modlitwę poprowadził o. Piotr Głód proboszcz lubomierski. Polowej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Marek Wójcik proboszcz z Niedźwiedzia dziekan mszański w asyście ks. Jana Zająca, o. Marka Andrzejewskiego i ks. Józefa Niedźwieckiego. Na zakończenie ks. Jan Zając kapelan leśny - duszpasterz Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy odczytał przygotowany przez Fundację Szlaki Papieskie tekst, zawierający cytaty z homilii abp. M.Jędraszewskiego, wygłoszonej do uczestników dorocznej Mszy Świętej odprawianej w kaplicy arcybiskupów przy ul.Franciszkańskiej 3 dla Fundacji Szlaki Papieskie, sympatyków i przyjaciół Szlaków, traktującą o roli i znaczeniu Szlaków Papieskich. List podpisany przez prezesa Fundacji Urszulę J.Własiuk zawierał też ważną informację: „W świetle słów naszego Metropolity – Patrona Fundacji Szlaków Papieskich, przyjmujemy z nadzieją ostatnią wiadomość z Watykanu o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy między polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą Kultury który podpisali w Rzymie wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Gliński i przewodniczący Rady kardynał Gianfranco Ravasi. Polsko-watykański dokument dotyczy szerokiego wachlarza kwestii muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki i m.in. szlaków papieskich, które wpisują się w polskie dziedzictwo kulturowe.”
Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej oraz chór parafialny Jutrzenka z Lubomierza.
Przyjemnym ubarwieniem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu – „Pieśń do nieba”.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Bolesław Żaba podziękował wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, a sołtys Lubomierza i rodzice dzieci ze szkoły nr 2 zaprosili wszystkich na poczęstunek.

„Gorczańskie spotkania z Janem Pawłem II” odbywają się od 2005 roku z pomysłu i inicjatywy Fundacji Szlaki Papieskie, która zorganizowała w siedzibie gminy Kamienica spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin, zaangażowanych w roku 2003 we wspólne z Fundacją dzieło oznakowania Szlaków Papieskich na swoich terenach. Ustalono wtedy, że co roku w czasie wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, organizowane będzie w Rzekach, podtrzymujące pamięć o Janie Pawle II spotkania modlitewne dla uczestników oaz, harcerzy, turystów i wczasowiczów odpoczywających w Gorcach oraz okolicznych mieszkańców. Gmina Mszana Dolna, na której terenie są Rzeki, zmieniła już w następnym roku ten termin na czerwcowy.
W czasie pierwszej Mszy Świętej, odprawionej na polanie w Rzekach pod koniec lipca 2005 roku, została poświęcona tablica pamiątkowa, ufundowana przez uczestników porozumienia, umieszczona następnie na głazie przy Papieżówce.

 

 


Autor zdjęć: Halina Wasyl

 
 

Majówka w Toporzysku

 

W trzecią sobotę maja, jak co roku, odbyła się w Toporzysku na Polance Harcerskiej Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, poprzedzona Drogą Krzyżową.
O godz. 16 ks. proboszcz Paweł Gunia powitał licznie zebranych na początku Drogi Krzyżowej. Jak zwykle wprowadzając żartobliwy nastrój, odniósł się m.in. do pięknej pogody i wyraźnej opieki z nieba w tej sprawie, zapowiedział, że po Drodze Krzyżowej i Mszy św. będzie obowiązkowa konsumpcja przygotowanych przez harcerzy kiełbasek z ogniska.
Drogę Krzyżową dróżkami Jerzego Ciesielskiego Ks. Proboszcz poprowadził według tekstów bpa Mieczysława Mokrzyckiego. W skupieniu wszyscy doszli na Polankę Harcerską, gdzie był już przygotowany ołtarz. W czasie homilii ks. Gunia podkreślił szczególność tego miejsca, które leży na Szlaku Papieskim i jest związane ze św. Janem Pawłem II i Sługą Bożym Jerzym Ciesielskim. Poruszył też sprawę sytuacji w Kościele – przestępcy muszą odejść, jak Judasz, a wszyscy musimy się umocnić, jak Apostołowie.
Po Mszy św. ks. Proboszcz przekazał obecnym pozdrowienia od pani Danuty Ciesielskiej, żony Sługi Bożego Jerzego, i pani Urszuli Własiuk, prezes Fundacji Szlaki Papieskie, które tym razem nie mogły uczestniczyć w uroczystości.
Następnie odśpiewaliśmy majówkę, po której niezawodni harcerze zaprosili do ogniska na „kiełbasę z patyka”.
Pogoda była piękna, oczy cieszyła obecność rodzin z małymi dziećmi.

 

Jerzy Rieger

 

 
 

Szlakiem Papieskim na Draboż. 99. rocznica urodzin JP2

 

Wyruszyliśmy pieszo z różnych miejsc i spotkaliśmy się na Drabożu: uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy gminy Brzeźnica, goście. W sobotę 18 maja 2019 r. odbył się Rajd Szlakiem Papieskim w gminie Brzeźnica. Cykliczne wydarzenia miało w tym roku szczególny akcent. Przy kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu w Bęczynie odbyło się uroczyste przekazanie opieki nad odcinkiem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!” na terenie gminy Brzeźnica uczniom Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Marcyporębie.
Ceremonia poprzedzona była odwołaniami do lat minionych i pamiętnego dnia 16 maja 2010 r., kiedy to ojciec Damian Muskus kustosz kalwaryjskiego Sanktuarium - obecnie biskup krakowski - poświęcił cały Szlak Papieski. Trasa wiedzie z krakowskiego Salwatora przez tereny gmin: Liszki, Czernichów, Brzeźnica do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Oznakowania Szlaku dokonali pod opieką nauczycieli uczniowie Gimnazjum w Brzeźnicy i to oni sprawowali opiekę nad tym miejscem przez ostatnie dziewięć lat. Reforma oświaty sprawia, że gimnazja przestaną funkcjonować od nowego roku szkolnego.
Dar opieki i zaszczytne wyzwanie podjęła Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, która od 2016 r. ma za Patrona św. Jana Pawła II. Na Drabożu przypomniano jakże aktualne słowa, które w 1968 r. wypowiedział w kościele w Marcyporębie biskup Karol Wojtyła: „….w duszy Polaka dwa uczucia chodzą ze sobą w parze: uczucie religijne i patriotyczne uczucie miłości Ojczyzny”.
Nowy akt powierzenia opieki nad Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!” podpisali w dniu 18 maja 2019 r.: Prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula J.Własiuk, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Proboszcz Parafii w Marcyporębie ks. Jan Giądła, Proboszcz Parafii w Paszkówce ks. Marek Holota, Przewodniczący Komitetu Kaplicy na Drabożu Wiesław Jaskuła. Dokument przekazano na ręce Pani Krystyny Korus Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie i uczniów. Zadanie powierzono całej szkolnej społeczności w 99. rocznicę urodzin naszego Ojca Świętego.
Organizatorem dalszej części słonecznego dnia był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR”, wsparty przez sponsorów. Przeprowadzono konkurs tematyczny dla najmłodszych, uczestnicy otrzymali nagrody, wszystkim uczestnikom wydarzenia zapewniono dobry poczęstunek.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa przy kapliczce. Jak na maj przystało odśpiewaliśmy Litanię Loretańską do Matki Bożej i ulubioną przez Ojca Świętego „Barkę”. Łańcuch połączonych dłoni i pieśń płynąca z Draboża niech zwiastują dobrze na przyszłość.

 

Wiesława Jarguz

 

 
 

Stół z najdłuższej deski na Szlakach Papieskich

 

Stół na Szlakach Papieskich

 

 
 
 
first prev 1 z 17 next last