Edward Orłowski – Bieszczadzkim Leśnikiem 2017

 

Fundacja Szlaki Papieskie z radością wspierała nominację Pana Edwarda Orłowskiego
w plebiscycie ogłoszonym przez Gazetę Sanocką na „Leśnika Roku”. Bez Jego inicjatywy, wsparcia i zaangażowania nie mógłby powstać Szlak Papieski w Komańczy.
Zwycięzca napisał w e-mailu, skierowanym do Fundacji Szlaki Papieskie:
Serdecznie dziękuję wszystkim za wysyłane na mnie głosy (SMS-y i wypełnione kupony) w głosowaniu plebiscytowym o tytuł „Bieszczadzkiego Leśnika 2017”. Sukces jaki odniosłem zdobywając statuetkę „Bieszczadzkiego Leśnika” to Państwa zasługa. Niespodziewana olbrzymia ilość zdobytych w głosowaniu punktów (w tym oddawanych przez osoby z całego kraju) świadczy, że dotychczasowe moje działania i realizowane przedsięwzięcia, znalazły uznanie nie tylko środowiska leśników i lokalnego społeczeństwa.
Z poważaniem
Edward Orłowski
Nadleśnictwo Komańcza

Zarząd i Rada Fundacji gratuluje Panu Orłowskiemu zdobycia tytułu Bieszczadzkiego Leśnika i dziękuje wszystkim Gościom strony:www.szlakipapieskie.pl za wzięcie udziału w głosowaniu.

 

 

 
 

Ochotnica Górna. Skałka

 

63 rocznica pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce

 

 
 
 

BALIN - 22 Miejsce Papieskie na Ziemi Chrzanowskiej

 

W uroczystość Chrystusa Króla, 26 listopada 2017 roku zostało poświęcone kolejne, 22 miejsce na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o.Damian Muskus OFM biskup pomocniczy krakowski.
W homilii nawiązał do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych 10 VI 2000 roku na Polach Lednickich, a umieszczonych na pamiątkowej tablicy na obelisku przy kościele
w Balinie:
„JEŻELI DZIŚ PRAGNIECIE PRZYJĄĆ CHRYSTUSA, KRÓLA WIEKÓW, ZA SWEGO PANA, NIE MOŻECIE ZAPOMNIEĆ O TEJ JEGO STAŁEJ I WIECZNEJ OBECNOŚCI.
ŻYJCIE W OBECNOŚCI CHRYSTUSA! UCZYŃCIE GO PANEM KAŻDEJ CHWILI WASZEJ CODZIENNOŚCI! UCZYŃCIE GO PANEM WASZEJ PRZYSZŁOŚCI…”
Po Mszy św. zgromadzeni przeszli do obelisku, który Ksiądz Biskup poświęcił. Opieki nad Miejscem Papieskim podjęła się Rada Parafialna – akt powierzenia wręczył v-ce starosta Krzysztof Kasperek przewodniczącemu Rady Powiatu Chrzanowskiego Stanisławowi Duszy, zarazem przedstawicielowi Rady Parafialnej w Balinie. Urszula Własiuk, prezes Fundacji Szlaki Papieskie przekazała na ręce proboszcza ks. Krzysztofa Kozioła tablicę z mapą Szlaku Miejsc Papieskich, obrazującą lokalizację wszystkich 28 Miejsc Papieskich na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Takie tablice otrzymują wszystkie parafie, gdzie zostały już upamiętnione Miejsca Papieskie. W uroczystości uczestniczył również Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski oraz duchowni z parafii chrzanowskich, a także przybyłych z innych regionów na uroczystość odpustu parafialnego.

Miłym akcentem było uhonorowanie uroczystości przez Panią Premier Rzeczypospolitej Polskiej Beatę Szydło listem, który odczytał Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka.

Kardynał Karol Wojtyła metropolita krakowski odwiedził parafię w Balinie dwukrotnie: 9 marca 1963 roku oraz 14-15 marca 1975 roku.

Obelisk stanął zgodnie z koncepcją prof. Adama Pociechy, absolwenta ASP w Krakowie, wykładowcy ASP w Katowicach, rodaka z Balina.

 

 

 
 

Płaza, Ziemia Chrzanowska. Upamiętnienie 21 Miejsca Papieskiego

 

5 listopada 2017 w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie, po uroczystej Mszy św., sprawowanej przez bp. Damiana Muskusa w koncelebrze z ks. proboszczem Tomaszem Jarząbkiem, oraz opiekunem duchowym Szlaków Papieskich ks.prał.Stefanem Misińcem, została odsłonięta i poświęcona tablica, upamiętniająca związek św. Jana Pawła II z tym miejscem. Tablica, umieszczona na ścianie starego kościoła jest 21. „punktem” na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej. W uroczystości uczestniczyli także senator RP Andrzej Pająk, starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Krzysztof Kasperek, Ryszard Kosowski - burmistrz Chrzanowa, Stanisław Dusza - przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, Urszula Własiuk - prezes Fundacji Szlaki Papieskie w Krakowie oraz przedstawiciele chrzanowskiego samorządu i licznie zgromadzeni wierni.
Rada Sołecka w Płazie otrzymała z rąk starosty akt powierzenia opieki nad Szlakiem Papieskim w Płazie.
Karol Wojtyła jako metropolita krakowski dokonał wizytacji kanonicznej w Płazie w dniach 5-7 kwietnia 1975 roku. Spotykał się z wszystkimi grupami parafian. Słowa z jego wypowiedzi: ... i wasze życie jest powołaniem Bożym znalazły się na wspomnianej tablicy.

 

 

 
 

Bielsko-Biała. Święty Jan Paweł II blisko nas...

 

Gwiazdka Cieszyńska

 

 

 
 
first prev 1 z 11 next last