Na stronie Archidiecezji Krakowskiej - o Szlakach Papieskich

 

O Szlakach Papieskich

 

 
 
 

Wojtyłowa Gazdówka zaprasza

 

 

 

 
 

ŚNIEŻNICA

 

Uroczystość 90-lecia kolonii letniej Sodalicji Mariańskiej na Śnieżnicy zaszczyci swoją obecnością Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita krakowski. 15 czerwca (piątek) o godz. 16.30 przybędzie do Ośrodka, odprawi Msze św. z tej okazji oraz poświęci rzeźbę
ks.Karola Wojtyły Turysty.
Ksiądz Kapelan Jan Zając serdecznie zaprasza.

Warto przypomnieć, że w tym roku przypada 15-lecie I Rajdu Szlakami Papieskimi
w Beskidzie Wyspowym i Gorcach.

Informacja dodatkowa: w tym dniu będzie kursowała kolejka krzesełkowa z Kasiny Wielkiej

 

 

 
 

LIMANOWA ZAPRASZA. XVI Gwiaździsty Rajd Szlakami Świętego Jana Pawła II

 


Formularz zgłoszeniowy


XVI RAJD GWIAŻDZISTY SZLAKAMI PAPIESKIMI

Przebiega trasami jedno i wielodniowymi w Beskidzie Wyspowym, Gorcach i Beskidzie Sądeckim Uczestnicy wyruszają z wybranych przez siebie punktów, wędrują trasami Szlaków Papieskich jedno-lub wielodniowymi.

Spotykamy się w Limanowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8

8 czerwca 2018 r. (piątek)

Prosimy drużyny o wędrowanie z niewielką papieską flagą i przypiętymi znaczkami Rajdu i swojej szkoły. oraz udokumentowanie przebytej trasy kroniką rajdową, którą należy złożyć organizatorom na zakończenie; najciekawsze zostaną nagrodzone.

PROGRAM
- do godz. 11.00 - zgłoszenia przybyłych grup lub uczestników indywidualnych, oraz przekazanie do oceny kronik rajdu;
- godz. 11.00 – krótki konkurs z wiedzy na temat: 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i polskiej młodzieży, za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II, w setną rocznicę odzyskania Niepodległości;
- ogłoszenie wyników konkursów z wiedzy i na kronikę rajdową, oraz rozdanie nagród;
- posadzenie Dębu Niepodległości przez uczestników Rajdu Szlakami Papieskimi
- wspólne zdjęcie
- tradycyjny poczęstunek (agapa)


WARUNKI UCZESTNICTWA
W Rajdzie biorą udział: drużyny do 10 osób, młodzież szkolna pod opieką nauczyciela oraz osoby indywidualne. Udział w Rajdzie i konkursie z wiedzy należy zgłosić do dnia 31 maja 2018 na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul Zygmunta Augusta 8, można też telefonicznie: 18/ 337 26 02, lub e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl

Wpisowe - 5 zł od osoby, należy wpłacić na konto: SKO Rada Rodziców

ZSTiO Limanowa w BS Limanowa Nr 33 8804 0000 0071 0020 2367 0001

z dopiskiem „XVI Rajd Papieski”, dowód wpłaty wpisowego należy zabrać na rajd.

Uczestnicy rajdu od nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym zakresie.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

- dyplom uczestnictwa i nagroda książkowa dla drużyny,

- znaczek rajdowy dla uczestnika,

- gorący posiłek na zakończeniu rajdu,
- nagrody książkowe w konkursie tematycznym oraz za kronikę,


- możliwość potwierdzenia punktów GOT

Uczestników zachęcamy do zdobywania Krajoznawczej Odznaki Świętego Jana Pawła II. Warunki na stronie www.szlakipapieskie.pl

PROPOZYCJE TRAS SZLAKÓW PAPIESKICH W BESKIDZIE WYSPOWYM, SĄDECKIM i GORCACH

BESKID WYSPOWY
1. „Szlak św.Michała Archanioła”: Rabka-Zdrój – Luboń Wielki – Przełęcz Glisne – Szczebel – Kasinka Mała – Lubogoszcz – Kasina Wielka – Śnieżnica – Przełęcz Gruszowiec – Ćwilin
(zejście do Jurkowa lub Dobrej);
2. Dobra – Jurków – Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego – Mogielica - Słopnice (przez Zaświercze) – Limanowa (przez Lipowe);
3. „Szlak Matki Bożej Królowej Polski”: Mszana Dolna – Łostówka – Łętowe - Kobylica – Jasień – Rzeki;
4. Rzeki - Mogielica – Przełęcz Słopnicka - zejście do Limanowej przez: Słopnice - Zaświercze i Lipowe
5. „Szlak kpt. Tadeusza Paolone”: Tymbark – Łopień – Chyszówki - przełęcz Edwarda Rydza Śmigłego - Mogielica – zejście przez Zaświercze, Lipowe do Limanowej;
6. Szczawa-Białe: Mogielica - Przełęcz Słopnicka – Cichoń – Przełęcz między Ostrą a Cichoniem – Ostra – Jeżowa Woda – Skiełek – Łukowica – Łyżka – Jabłoniec – Limanowa;
7. Szlak Miejski „do Krzyża”: Limanowa (Rynek)– ul. Jana Pawła II – ul. Piłsudskiego – ul. Słoneczna – Nowy Krzyż – Stary Krzyż – ul. Polna – Limanowa (szkoła ZSTiO)

GORCE
1.Nowy Targ – Kowaniec – Kaplica Partyzancka pw.Matki Bożej Królowej Gorców (zwana
Papieską) – Turbacz (schronisko) – „Szałasowy Ołtarz” na Polanie Filasowej - Czoło Turbacza
– Przełęcz Borek – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki*;
2. Rabka –Zdrój – Stare Wierchy - „Szałasowy Ołtarz” na Polanie Filasowej - Czoło Turbacza – Przełęcz Borek – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki;
3. Poręba Wielka – Konina – Kudłoń – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki;
4. Łopuszna – Kiczora – Jaworzyna Kamienicka – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;
5. Ochotnica Górna (kościół, OSP- ciekawe muzeum kontakt: 506 566 980 Zdzisław Błachut) –
Skałka („Gazdówka ks.Karola Wojtyły”) – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;
6.Krościenko (Rynek) – Kopia Górka /Centrum Ruchu Światło – Życie/ – Lubań – Studzionki - Ochotnica Dolna – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;

· w Rzekach spotyka się wiele tras Szlaków Papieskich. Z tego miejsca dojście do Limanowej: porównaj z „Beskid Wyspowy”


BESKID SĄDECKI
1. Szlak „Powtórka z geografii”: Stary Sącz – Prehyba – Skałka – Dzwonkówka – Krościenko;
2. Krynica Zdrój (Zespół Szkół im.JP2) – Jaworzyna Krynicka – Hala Łabowska – Prehyba – Skałka – Dzwonkówka – Krościenko;

KONKURS KRONIK
Kronika Rajdu jest dokumentem, autentycznym świadectwem. Powinna uwzględniać cel wędrówki, zawierać jej opis wykonany „na gorąco”, w czasie trwania: na przykład spostrzeżenia dotyczące zjawisk przyrodniczych, krajobrazów, spotkanych osób, oraz przemyślenia uczestników na tematy związane z św. Janem Pawłem II. Zdjęcia są mile widzianą ilustracją, jednak nie zastąpią słowa pisanego. Kronika nie może być albumem fotograficznym. Opracowania wykonane wcześniej, przed Rajdem, nie są kroniką i nie będą oceniane.
Kronikę należy doręczyć organizatorom na mecie w Limanowej. Najciekawsze prace zostaną w archiwum Rajdu .

KONKURS WIEDZY
Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub drużynowo. Uczestnictwo należy zgłosić organizatorom wraz z udziałem w Rajdzie. Pytania konkursowe związane są z aktualnymi zagadnieniami danego roku, zróżnicowane tematycznie, związane z historią życia i z nauczaniem św. Jana Pawła II, historią Polski i regionu, ważnymi postaciami historycznymi, wydarzeniami religijnymi. Uczestnicy otrzymują pytania na kartkach, odpowiadają pisemnie. Ilość uzyskanych punktów decyduje o zajęciu miejsca w konkursie.

KONKURS WIEDZY - LITERATURA

1) Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2.06.1979 r.
2) Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Jasnej Górze 19.06.1983 r.


Numer ratunkowy GOPR: 601 100 300

Informacje dodatkowe otrzymasz w:

- Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej Limanowa
Rynek 25 tel./18/ 337- 58-00 , pcit@powiat.limanowa.pl

- ZSTiO 34-600 Limanowa ul. Zygmunta Augusta 8 tel./fax (18) 337 26 02,
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl

- Urzędzie Miasta Wydział Promocji 34-600 Limanowa ul. J.Pawła II 9,
tel. (18) 337 20 54, e-mail: promocja@miasto.limanowa.pl

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu uczestnictwa w rajdzie tak wobec uczestników jak i osób trzecich.


Noclegi rezerwują na własny koszt sami uczestnicy rajdu.

Rezerwacja noclegów (propozycje):
- Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

34-600 Limanowa ul Z. Augusta 8, tel./fax /18/ 337 26 02

- Dom Pielgrzyma przy Parafii pw. M.B.Bolesnej 34-600 Limanowa
ul. J.Pawła II 1 tel. 504 089 847 , e-mail: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl


- Baza Wypoczynkowa Lubogoszcz, Kasinka Mała, tel. /18/ 331 30 01

- Gospodarstwo agroturystyczne Stanisław i Maria Błachut, Zalesie 38, 34-608 Kamienica, tel. /18/ 33 46 734 (możliwość zamówienia żywienia)

- Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, Rabka Zaryte, tel. /18/ 267 64 35
- Ośrodek Rekolekcyjno – Rekreacyjny na Śnieżnicy, Kasina Wielka, tel. /18/ 331 43 20

- Schronisko PTTK na Turbaczu, Nowy Targ, tel. /18/ 266 77 80

- Ośrodek Wypoczynkowy „Gorce” Kamienica tel. /18/ 332 30 71, /18/ 334 09 95


XVI Gwiaździsty Rajd Szlakami Świętego Jana Pawła II

Powiat Limanowski 2018

pod hasłem „Pilnujcie mi tych szlaków”

zakończenie Rajdu 8 czerwca 2018 (piątek)


ORGANIZATORZY:

Powiat Limanowski
Miasto Limanowa
Gmina Limanowa
Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
Fundacja Szlaki Papieskie
Nadleśnictwo Limanowa
PTTK o/Limanowa
GOPR o/Limanowa

PATRONAT MEDIALNY

Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Radio RDN Małopolska
Radio RDN Nowy Sącz
Wiadomości z Powiatu
Informator Miejski
TV 28

Gazeta Krakowska
Portal „Ziemia Limanowska”

CELE RAJDU:

- Uczczenie rocznicy przejazdu przez Limanową Ojca Świętego
Jana Pawła II

- poznawanie nauczania Świętego Jana Pawła II

- poznawanie historii regionu, kultury oraz przyrody,
- wspólny wypoczynek w górach

 

 

 
 

TURBACZ. BOŻE CIAŁO NA SZLAKU PAPIESKIM

 

W tegoroczną uroczystość Bożego Ciała wyrusza pierwszy raz w historii procesja na Turbaczu, która połączy dwa ważne miejsca związane ze św. Janem Pawłem II. Rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św. przy Szałasowym Ołtarzu na Polanie Filasowej, następnie przejdzie do czterech ołtarzy Dróżką Różańcową i zakończy przy Kaplicy Matki Bożej Leśnej na Polanie Rusnakowej.

Inicjatorem jest ks. Kazimierz Dadej SCJ, kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Ludzi Gór na Turbaczu.
Zbieramy się przy Szałasowym Ołtarzu


W jednym spojrzeniu dziecięcym
Skupionym w łagodnej Hostii
Spotkałem się z Ojcem Niebieskim,
Który patrzył z niezmierną miłością.
(...)
O blask! O Stwórcze spojrzenie,
Z którego niezmiernie obficiej
Stworzenie się nowe wyłania,
Nowe światy powstają w ukryciu

 

Karol Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym

 
 
 
first prev 1 z 14 next last