ZAPROSZENIE NA SKAŁKĘ DO WOJTYŁOWEJ GAZDÓWKI

 

 

 

 
 

BOŻE CIAŁO NA TURBACZU

 

Kapelan Turbacza - Ks. Kazimierz Dadej SCJ zaprasza do uczestniczenia w uroczystości Bożego Ciała:
- o godz. 11.00 - Msza Święta przy Szałasowym Ołtarzu Księdza Karola Wojtyły na Polanie Filasowej pod szczytem Turbacza
- procesja do czterech ołtarzy
- zakończenie procesji przy Kaplicy Matki Bożej Leśnej na Polanie Rusnakowej

 

 
 
 

XVII Gwiaździsty Rajd Szlakami Świętego Jana Pawła II

 

PRZEBIEG RAJDU
Przebiega trasami jedno i wielodniowymi w Beskidzie Wyspowym, Gorcach i Beskidzie Sądeckim Uczestnicy wyruszają z wybranych przez siebie punktów, wędrują trasami Szlaków Papieskich jedno-lub wielodniowymi.

Spotykamy się w Limanowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8

Data 14.06.2019 r.

Prosimy drużyny o wędrowanie z niewielką papieską flagą i przypiętymi znaczkami Rajdu i swojej szkoły. oraz udokumentowanie przebytej trasy kroniką rajdową, którą należy złożyć organizatorom na zakończenie; najciekawsze zostaną nagrodzone.

PROGRAM

- do godz. 11.00 - zgłoszenia przybyłych grup lub uczestników indywidualnych, oraz przekazanie do oceny kronik rajdu;
- godz. 11.00 – krótki konkurs z wiedzy na temat: 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 40-lecie I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i polskiej młodzieży, za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II, w setną rocznicę odzyskania Niepodległości;
- ogłoszenie wyników konkursów z wiedzy i na kronikę rajdową, oraz rozdanie nagród;
- wspólne zdjęcie
- tradycyjny poczęstunek (agapa)
WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie biorą udział: drużyny do 10 osób, młodzież szkolna pod opieką nauczyciela oraz osoby indywidualne. Udział w Rajdzie i konkursie z wiedzy należy zgłosić do dnia 10 czerwca 2019 r. na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, 34-600 Limanowa, ul Zygmunta Augusta 8, można też telefonicznie: 18/ 337 26 02, lub e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl

Wpisowe - 5 zł od osoby, należy wpłacić na konto: SKO Rada Rodziców

ZSTiO Limanowa w BS Limanowa Nr 33 8804 0000 0071 0020 2367 0001

z dopiskiem „XVII Rajd Papieski”, dowód wpłaty wpisowego należy zabrać na rajd.

Uczestnicy rajdu od nieszczęśliwych wypadków ubezpieczają się we własnym zakresie.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:

dyplom uczestnictwa i nagroda książkowa dla drużyny,

znaczek rajdowy dla uczestnika,

gorący posiłek na zakończeniu rajdu,
nagrody książkowe w konkursie tematycznym oraz za kronikę,


możliwość potwierdzenia punktów GOT

Uczestników zachęcamy do zdobywania Krajoznawczej Odznaki Świętego Jana Pawła II. Warunki na stronie www.szlakipapieskie.pl

KONKURS WIEDZY - LITERATURA
1) Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2.06.1979 r.
2) Szlaki Papieskie. Jestem synem tej ziemi. Podhale t. II. Przewodnik. Urszula J.Własiuk. Edycja Świętego Pawła, str 232-242 (Pobyt Jana Pawła II i Homilia wygłoszona w Nowym Targu w 1979 r.)PROPOZYCJE TRAS SZLAKÓW PAPIESKICH W BESKIDZIE WYSPOWYM, SĄDECKIM i GORCACH

BESKID WYSPOWY
1. „Szlak św.Michała Archanioła”: Rabka-Zdrój – Luboń Wielki – Przełęcz Glisne – Szczebel – Kasinka Mała – Lubogoszcz – Kasina Wielka – Śnieżnica – Przełęcz Gruszowiec – Ćwilin
(zejście do Jurkowa lub Dobrej);
2. Dobra – Jurków – Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego – Mogielica - Słopnice (przez Zaświercze) – Limanowa (przez Lipowe);
3. „Szlak Matki Bożej Królowej Polski”: Mszana Dolna – Łostówka – Łętowe - Kobylica – Jasień – Rzeki;
4. Rzeki - Mogielica – Przełęcz Słopnicka - zejście do Limanowej przez: Słopnice - Zaświercze i Lipowe
5. „Szlak kpt. Tadeusza Paolone”: Tymbark – Łopień – Chyszówki - przełęcz Edwarda Rydza Śmigłego - Mogielica – zejście przez Zaświercze, Lipowe do Limanowej;
6. Szczawa-Białe: Mogielica - Przełęcz Słopnicka – Cichoń – Przełęcz między Ostrą a Cichoniem – Ostra – Jeżowa Woda – Skiełek – Łukowica – Łyżka – Jabłoniec – Limanowa;
7. Szlak Miejski „do Krzyża”: Limanowa (Rynek)– ul. Jana Pawła II – ul. Piłsudskiego – ul. Słoneczna – Nowy Krzyż – Stary Krzyż – ul. Polna – Limanowa (szkoła ZSTiO)
GORCE
1.Nowy Targ – Kowaniec – Kaplica Partyzancka pw.Matki Bożej Królowej Gorców (zwana
Papieską) – Turbacz (schronisko) – „Szałasowy Ołtarz” na Polanie Filasowej - Czoło Turbacza
– Przełęcz Borek – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki*;
2. Rabka –Zdrój – Stare Wierchy - „Szałasowy Ołtarz” na Polanie Filasowej - Czoło Turbacza – Przełęcz Borek – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki;
3. Poręba Wielka – Konina – Kudłoń – Dolina Kamienicy – „Papieżówka” – Rzeki;
4. Łopuszna – Kiczora – Jaworzyna Kamienicka – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;
5. Ochotnica Górna (kościół, OSP- ciekawe muzeum kontakt: 506 566 980 Zdzisław Błachut) –
Skałka („Gazdówka ks.Karola Wojtyły”) – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;
6.Krościenko (Rynek) – Kopia Górka /Centrum Ruchu Światło – Życie/ – Lubań – Studzionki - Ochotnica Dolna – Gorc – Nowa Polana – Rzeki;
w Rzekach spotyka się wiele tras Szlaków Papieskich. Z tego miejsca dojście do Limanowej: porównaj z „Beskid Wyspowy”
BESKID SĄDECKI
1. Szlak „Powtórka z geografii”: Stary Sącz – Prehyba – Skałka – Dzwonkówka – Krościenko;
2. Krynica Zdrój (Zespół Szkół im.JP2) – Jaworzyna Krynicka – Hala Łabowska – Prehyba – Skałka – Dzwonkówka – Krościenko;
Noclegi można zarezerwować:
Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

34-600 Limanowa ul Z. Augusta 8, tel./fax /18/ 337 26 02

Dom Pielgrzyma przy Parafii pw. M.B.Bolesnej 34-600 Limanowa
ul. J.Pawła II 1 tel. 504089847 , e-mail: dompielgrzyma@bazylika-limanowa.pl


Baza Wypoczynkowa Lubogoszcz, Kasinka Mała, tel. /18/ 331 30 01

Gospodarstwo agroturystyczne Stanisław i Maria Błachut, Zalesie 38, 34-608 Kamienica, tel. /18/ 33 46 734 (możliwość zamówienia żywienia)

Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, Rabka Zaryte, tel. /18/ 267 64 35
Ośrodek Rekolekcyjno – Rekreacyjny na Śnieżnicy, Kasina Wielka, tel. /18/ 331 43 20

Schronisko PTTK na Turbaczu, Nowy Targ, tel. /18/ 266 77 80

Ośrodek Wypoczynkowy „Gorce” Kamienica tel. /18/ 332 30 71, /18/ 334 09 95


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Informacje dotyczące rajdu można uzyskać:

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej Limanowa
Rynek tel./18/ 337- 58-00 , pcit@powiat.limanowski.pl

ZSTiO 34-600 Limanowa ul. Zygmunta Augusta 8 tel./fax (18) 337 26 02,
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl

Urząd Miasta Wydział Promocji 34-600 Limanowa ul. J.Pawła II 9,
tel. (18) 337 20 54, e-mail: promocja@miasto.limanowa.pl

2. Noclegi rezerwują na własny koszt sami uczestnicy rajdu.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu uczestnictwa w rajdzie tak wobec uczestników jak i osób trzecich.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
Numer ratunkowy GOPR: 601 100 300, 985
Zachęcamy do pobrania aplikacji na telefon komórkowy pn. RATUNEK

Życzymy wielu wrażeń i wygodnych ścieżek!
KONKURS KRONIK
Kronika Rajdu jest dokumentem. Powinna być autentyczna, uwzględniać cel wędrówki, zawierać jej opis wykonany „na gorąco”, w czasie trwania: na przykład spostrzeżenia dotyczące zjawisk przyrodniczych, krajobrazów, spotkanych osób, oraz przemyślenia uczestników na tematy związane z św. Janem Pawłem II. Zdjęcia są mile widzianą ilustracją, jednak nie zastąpią słowa pisanego. Kronika nie może być albumem fotograficznym. Opracowania wykonane wcześniej, przed Rajdem, nie są kroniką i nie będą oceniane.
Kronikę należy doręczyć organizatorom na mecie w Limanowej. Najciekawsze prace zostaną .
Organizatorzy
XVII Gwiaździsty Rajd Szlakami Świętego Jana Pawła II

- Powiat Limanowski 2019 -

pod hasłem „Pilnujcie mi tych szlaków”

zakończenie Rajdu 14.06.2019 r.ORGANIZATORZY:
Parafia Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
Powiat Limanowski
Fundacja Szlaki Papieskie
Miasto Limanowa

Gmina Limanowa
PTTK o/Limanowa
GOPR Oddział Limanowa

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa

PATRONAT MEDIALNY

Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Radio RDN Małopolska
Gazeta Krakowska
tv28.pl
ziemialimanowska.pl

limanowa.in

CEL RAJDU:

- Uczczenie rocznicy przejazdu przez Limanową Ojca Świętego
Jana Pawła II

poznawanie nauczania Świętego Jana Pawła II

poznawanie historii regionu, kultury oraz przyrody
wspólny wypoczynek w górach

 

 

 
 

LIST PROFESORA JANUSZA KAWECKIEGO, CZŁONKA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

 

Protestuję. Żądam. Proszę.


W Kościół katolicki i katolików w Polsce uderza się nagminnie kłamstwem, insynuacjami, manipulacją. Jedynie intensywność tych uderzeń zmienia się w różnych okresach, ale nie ustaje. Celem tych ataków jest zawsze naruszenie naszej godności i wiarygodności. W ostatnim okresie jednak dochodzi do bezprecedensowych, napastliwych wystąpień na forach publicznych. Wyzwiska (ostatnio: przyrównywanie nas do świń w błocie), profanowanie naszych świętości (ostatnio: wykorzystywanie jasnogórskiej ikony Matki Bożej jako instrumentu propagandy LGBT), napaści na budynki kościelne i klasztorne (ostatnio: rozwieszanie na tych murach plakatów ze sprofanowanymi obrazami), pikiety z obraźliwymi banerami i głośnikami przed budynkami kurii, zagłuszanie modlitwy prowadzonej w kościołach, rozpowszechnianie oszczerstw skierowanych przeciwko pasterzom naszego Kościoła, rozciąganie incydentalnych przypadków podejrzenia o naruszenie prawa na wszystkich kapłanów – to tylko niektóre sposoby atakowania godności ludzkiej. Działania lokalne, przeważnie nielicznych atakujących są wzmacniane przez media w ich zwielokrotnionym i często zmanipulowanym przekazie. Tak się dzieje np. z profanacją ikony Matki Bożej, której sprofanowany wizerunek jest wielokrotnie powtarzany jako ilustracja kolejnych informacji. Czyni się tak zapewne, aby zwielokrotnić ból odczuwany przez osoby wierzące. Stanowczo protestuję przeciwko takim działaniom.
W sytuacjach opisanych wyżej otaczam kapłanów i Kościół jeszcze intensywniejszą modlitwą. Sięgam też do publikowanych zbiorów świadectw wiernych o kapłanach i ich posłudze duszpasterskiej. „Kapłan w moim życiu” – to jeden z takich zbiorów. Przywołuję też z pamięci bardzo wielu duchownych, których Pan Bóg postawił na drodze mego życia. Postawa ich wszystkich wykazywana często w bardzo trudnych sytuacjach jest – jak się okazuje – skutecznym lekarstwem na zaśmiecanie przez przeciwników Kościoła przestrzeni komunikacji istniejącej wokół mnie i moich bliskich. To oczywiście nie wystarczy. Trzeba nam dawać świadectwo, że nie zgadzamy się na naruszanie godności wierzących, że we wspólnocie sprzeciwiamy się temu, protestujemy. Grzech trzeba usuwać z naszego życia, ale nie można przy takim rażeniu niszczyć wiele, znacznie więcej dobra. Protestuję więc przeciwko organizowanym i zwielokrotnionym przez media atakom na Kościół, na kapłanów i ich przełożonych in gremio. Ataki te odbieram jako dyskryminowanie katolików w życiu społecznym.
W demokratycznej Polsce nie może być przyzwolenia na publiczne podważanie dobrego imienia żadnego obywatela, w tym również kapłana, bez przeprowadzenia wymaganych prawem procedur. Nie może być naszej zgody na naruszanie godności żadnego człowieka, w tym również kapłana. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej godność uznaje za źródło wolności i praw (por. art. 30) i nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony tej godności. Żądam więc od policji, prokuratorów i sędziów zrealizowania konstytucyjnej ochrony godności katolików, w tym również kapłanów. Godność ta jest systematycznie naruszana przez publiczne znieważanie katolików, znieważanie naszych miejsc modlitw i świętych wizerunków, przez utrudnianie modlitwy, przez bezprawne podważanie wiarygodności naszych pasterzy, w tym także medialne uderzanie w św. Jana Pawła II, który całym swym życiem wykazał, że jest wiarygodnym świadkiem Chrystusa.
W minioną sobotę (18 maja, w 99. rocznicę urodzin Papieża-Polaka) przeprowadzono bezprecedensowe ataki na następcę ks. kard. Karola Wojtyły na stolicy krakowskiej. Atakowano naszego Pasterza w Poznaniu i w Krakowie. Nie mogę w tej sprawie zamilczeć. Okazuję swój ból i protestuję przeciwko takim działaniom owych, przecież nielicznych grupek osób i działaniom tych mediów, które owe wyczyny zwielokrotniły. Żądam też od władzy publicznej skutecznej ochrony przed tego rodzaju atakami agresji i nienawiści. A od tych mediów, które bezwolnie uczestniczyły w zwielokrotnianiu tej agresji oczekuję roztropności w przekazywaniu tego rodzaju informacji.
Proszę wszystkich katolików w Polsce, abyśmy jednoczyli się w sprzeciwie wobec opisanych tu naruszeń naszej godności. Proszę o wzajemne wspieranie się w tym sprzeciwie. Proszę o wspieranie naszych kapłanów, szczerze oddanych Panu Bogu i wspólnotom wiernych, którzy swoim życiem odważnie świadczą o Chrystusie. Możemy wspierać ich modlitwą, dobrym słowem i sprzeciwem wobec czynów naruszających ich godność i mających osłabić ich zapał duszpasterski. Nie lękajmy się wspierać dobra, sprzeciwiać się niesprawiedliwym ocenom rozciąganym na całe środowisko.
I wreszcie ostatnią prośbę kieruję do Pasterza mojej, Krakowskiej Archidiecezji. Ekscelencjo, bądź nadal takim, jak dotychczas, odważnym i niestrudzonym w prowadzeniu nas do Chrystusa. Bądź pewien, że idziemy za Tobą i dlatego nie lękamy się zła.Kraków, dnia 21 maja 2019 roku

 

Profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 
 
 

Wieczór w Piwnicy Pod Różą

 

Szanowni Państwo: myślę, że Bohaterka tego wieczoru chciałaby spotkać Tych, dla których i dzisiaj JEST w sposób szczególny....
My - jako wykonawcy - również czekamy...

O swojej przygodzie z Hanną Chrzanowską opowie Marzena Florkowska (Radio Kraków)

Wspaniałe wiersze, piosenki i muzyka w wykonaniu:
Dariusza Kowalskiego (głos)
Agaty Bernadt,
Adama Niedzielina,
Grzegorza Piętaka,
Tomasza Grzybowskiego,
Przemka Pacana.
Rezerwacja miejsc – 607 652 698
ZAPRASZAMY!„Święty Jan Paweł II jako kard. Wojtyła mówił o Błogosławionej, że jest dla niego „ogromną pomocą i oparciem”. Dla jednych była zwykłą pielęgniarką, dla innych nauczycielką, a nawet mistrzynią. Sama niewiele mówiła o własnej religijności, natomiast zależało jej bardzo na życiu duchowym pacjentów oraz pielęgniarek. Dbała nie tylko o dobre wykształcenie swoich uczennic, ale także o ich duchową formację, organizując rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki. Przygotowywała rekolekcje także dla chorych. ..bezgraniczne niemal oddana potrzebującym. Gdy sytuacja tego wymagała, potrafiła być nieustępliwa, ale w odniesieniu do chorych – zawsze niezmiernie czuła i pełna troski. Pomimo własnej choroby nowotworowej niosła innym pomoc i pociechę
do końca swoich dni.”

 

 

 
 
first prev 1 z 17 next last