ORAWA. Podsarnie-Harkabuz

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z parafii pw. Św. Jana Pawła II w Podsarniu-Harkabuzie oraz Stowarzyszenie Czarna Orawa serdecznie zapraszają na Majowy Rajd Niepodległościowy szlakiem Ojca Świętego Jana Pawła II z Harkabuza na Żeleźnice, który odbędzie się 19 maja o godzinie 15:00.

Rozpoczęcie wydarzenia na parkingu „na granicy”, przy obelisku upamiętniającym Szlaki Papieskie skąd uczestnicy wędrówki wyruszą do kapliczki na Żeleźnicy.
Tam odmówiona zostanie majówka, po której odbędzie się ognisko integracyjne.

Chcemy w ten sposób upamiętnić św. Jana Pawła II, który wędrował tym
szlakiem. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, wspominać "Bohaterów Niepodległej".

 

 

 
 

BESKID WYSPOWY. VIII BESKIDZKIE CAMINO

 


Mogłem w dniu dzisiejszym spojrzeć z bliska na Tatry
i odetchnąć powietrzem mej młodości.
Jan Paweł II


Tradycyjnie, w trzecią niedzielę maja, niezależnie od pogody, wyruszamy na VIII Beskidzkie Camino, urokliwym, pątniczym Szlakiem Papieskim górami Beskidu Wyspowego, przez Gorce na Podhale.
Zapraszamy wszystkich chętnych - młodszych i starszych. Spotykamy się 20 maja w Słopnicach-Zaświerczu , przy tablicy informacyjnej (fot. ), o godz. 4.25, skąd po krótkiej modlitwie do JP II, i krótkich uwag odnośnie trasy, o 4.30 rozpoczynamy marsz żółtym szlakiem w kierunku Mogielicy. Cała trasa liczy około 50 km.
W każdym miejscu na szlaku można do nas dołączyć:
na przełęczy Przysłop w Lubomierzu będziemy ok. godz. 9.00,
przy Szałasowym Ołtarzu na Hali Turbacz ok. 12.30,
w schronisku na Turbaczu przed 13.00,
przy kościele w Nowym Targu – Kowańcu ok. 15.10.
Prosimy o zabranie ze sobą flag papieskich (żółto-białe)i narodowych (biało-czerwone).

W tym roku nasze pielgrzymowanie ofiarować będziemy za naszą Ojczyznę jako dziękczynienie Bogu za dar NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI w setną rocznicę jej odzyskania.

BESKIDZKIE CAMINO to jednodniowy przemarsz Szlakiem Papieskim prowadzącym z Tymbarku do Ludźmierza.
Wyruszamy zawsze w trzecią niedzielę maja, o godz. 4.30, tą samą trasą, ze Słopnic- Zaświercza, gdzie żółty szlak schodzi z drogi powiatowej i zaczyna wspinać się na Mogielicę - królową Beskidu Wyspowego. Z Mogielicy przez Jasień, przełęcz Przysłop, Jaworzynkę i Kudłoń, zdobywamy Turbacz – tu na Polanie Filasowej przy Szałasowym Ołtarzu odmawiamy Anioł Pański.
W schronisku na Turbaczu szybki obiad czyli tradycyjna kwaśnica. Po obiedzie zejście do Kaplicy Papieskiej na Rusnakowej Polanie gdzie zawsze czeka na nas opiekun Duszpasterstwa Turystycznego na Turbaczu ks. Kazimierz Dadej SCJ. Schodzimy przez Kowaniec - tu zatrzymujemy się przy kościele aby odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dalej idziemy ulicami Nowego Targu, aby do Gaździny Podhala w Ludźmierzu zdążyć na Mszę św. o godz. 18.00.

Każdy wędruje na własną odpowiedzialność wzorem EDK.
Istnieje możliwość powrotu BUS-em.
Informacje dodatkowe: tel. 696 323 303.
Autorami pomysłu są strażacy z Piekiełka przy współpracy z panem Kazimierzem ze Słopnic.

A tak było w ub. roku

 

Andrzej Czernek

 

 
 

Ziemia Chrzanowska zaprasza: IX ZLOT „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”

 

REGULAMIN
IX ZLOTU PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI”
22 kwietnia 2018 roku

Organizator:
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator:
Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji
w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie
Termin i trasa Zlotu:
Zlot odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku
Trasa Zlotu obejmuje ok. 22 km – Chrzanów – Libiąż.
Przebieg trasy: START: (odcinek Chrzanów) - ul. Mickiewicza, Rynek, ul. Świętokrzyska,
ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego ul. Kopernika, Al. Henryka, Sienna, Stara Huta,
ul. Powstańców Styczniowych (odcinek Libiąż) ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego,
ul. Przyrodnicza, ul. Mickiewicza, ul. K. Flasińskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Oświęcimska – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiego,
ul. Stawowa, ul. Wędkarska, Stawy „Szyjki” – META

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji
i aktywnego wypoczynku

Postanowienia ogólne:
Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia IX Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 22 kwietnia 2018 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia
20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, III piętro, pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na IX Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:
Wszyscy uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź
e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności
w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15
Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku powyżej 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Zlotu tj. w wieku 0-18 lat dopuszczeni są do udziału w w/w Zlocie za przedłożeniem wypełnionego i podpisanego oświadczenia (Zał. 1 – Oświadczenie potwierdzające udział niepełnoletniej osoby w Zlocie) przygotowanego przez Organizatora imprezy. Uczestnicy niepełnoletni w wieku od 0-14 lat są dopuszczeni do udziału w Zlocie jedynie pod osobistą opieką opiekuna prawnego,
a uczestnicy niepełnoletni w wieku od 14 – 18 lat są dopuszczeni do udziału w imprezie po wcześniejszym okazaniu oświadczeń wymaganych przez organizatora ( Załączniki 1- 3 w/w regulaminu)
Organizator dopuszcza do udziału osobę niepełnoletnią pod warunkiem złożenia wypełnionego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00)
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - III piętro, pok. 303 lub
w dniu Zlotu tj. 22 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.30 – 10.15
w miejscu zbiórki uczestników – plac przy kościele p. w. św. Mikołaja w Chrzanowie na ręce przedstawiciela reprezentującego Organizatora imprezy. Brak złożenia wymaganego dokumentu skutkuje udziałem osoby niepełnoletniej bezprawnie
i na własną odpowiedzialność, tym samym dyskwalifikując osobę z wszelkich praw
i przywilejów, jakie mają wszystkie osoby zgłaszające się zgodnie z obowiązującym regulaminem
Każdy uczestnik niepełnoletni w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową/ prawo jazdy
Uczestnicy dorośli zobowiązani są szczegółowo zapoznać się z niniejszym regulaminem
imprezy i w momencie wpisania się na listę uczestników potwierdzają, że uczestniczą w
imprezie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy
Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
Organizatorzy Zlotu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Zlotu
Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu wyrażają zgodę (Zał.2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych) na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na potrzeby związane z organizacją imprezy.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania filmowe itp. ) oraz publikowanie ich
w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, a uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na w/w działania
w momencie dokonania wpisu na listę uczestników i złożenia wymaganego oświadczenia (Zał.3 – Oświadczenie potwierdzające zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika)
Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
. Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
w nim
· W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach


Przewidywany harmonogram Zlotu:
godz. 9.30 Zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki)

godz. 10.15 Msza Święta
godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu
godz. 12.30 Przystanek przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu
godz. 13.30 Stawy „Szyjki” w Libiążu
godz. 15.00 Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie
Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

Powrót uczestników –we własnym zakresie

Wyposażenie zawodników:
Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:
- Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru, kask rowerowy, ochraniacze, okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego)
- dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa, prawo jazdy, itp.)

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

· Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
· Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości
· · W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
· Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
z pedałów
· Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
· W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
· Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
· W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
· W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

Informacje dodatkowe:
· Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
· Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
· Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w.
św. Mikołaja) do Mety Stawy „Szyjki” w Libiążu

Organizator nie zapewnia:
- Serwisu technicznego i części zamiennych.
Świadczenia organizatorów:
- Ubezpieczenie NnW,
. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
. Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,
- Poczęstunek uczestników Zlotu,
. Każdy uczestnik otrzyma napój i baton oraz okolicznościową odznakę turystyczną. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator
Postanowienia końcowe:
. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

Numer kontaktowy:
. Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46, 668433294

 

 

 
 

Wielkanoc 2018

 

Wielkanoc w pośpiechu

Dwaj uczniowie pobiegli do grobu,
gdzie złożyli po śmierci Jezusa –
wielki kamień otwarł dla nich obu
wejście – w głębię tajemnic ich Mistrza.

Jan przejęty ujrzał i uwierzył,
Piotr nie przestał płakać, lecz z radości
chciał Wieczernik napełnić tym, co przeżył
zanim Chrystus wśród uczniów zagości.

Z Wieczernika niesie nam Wielkanoc
apostolskie orędzie zbawienia,
że Jezus Zwycięski już Zmartwychwstał
i wraca z mocą do swego stworzenia

Zwycięzcy nad złością i śmiercią
śpiewajmy dziś wdzięczne Alleluja!
Zmartwychwstał i żyje wśród ludzi!
Prowadzi nas światłem Alleluja!

Ks. Stefan Misiniec
Wielkanoc, 2018


Święta Wielkanocne, w których odnawia się tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa, niech będą czasem odnowienia i miłości w obecnie zawikłanym świecie. Życzę zaczerpnięcia mocy z tych przeżyć, które nam przynosi liturgia Kościoła, aby w następnych dniach można było – z wdzięcznością Bogu za Jego dary – podejmować codzienne zobowiązania chrześcijanina.
Niech Pan Jezus Zmartwychwstały błogosławi każdego dnia

 

 

 
 

GRATULUJEMY! 76 letni ks.prał. Władysaw Nowobilski zdobył złoty medal w narciarstwie alpejskim!

 

Ksiądz Prałat, Przyjaciel Szlaków Papieskich, jest emerytowanym
proboszczem parafii w Ciścu, gdzie zasłużył się budową "kościoła
jednej nocy". Więcej w linku:

zloty medal w narciarstwie alpejskim w wisle

 

 
 
 
first prev 1 z 12 next last