Wśród niezliczonej liczby turystów, którzy każdego roku «wyruszają w świat», wielu wyraźnie stawia sobie za cel podróży poznawanie natury i eksploruje ją aż po najbardziej ukryte zakątki. Inteligentna turystyka pozwala dowartościować piękno świata stworzonego. Dzięki niej człowiek podchodzi do niego z szacunkiem, cieszy się nim i nie narusza jego równowagi.

 
 

Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki 2002

 
 

SZLAKI PAPIESKIE W POLSCE

 

- są unikatowe w skali światowej, ponieważ nie zdarzyło się, żeby człowiek takiej miary odwiedził turystycznie tak wiele miejsc. Kardynał Stanisław Nagy mówił, że to „pamiątka po Nim - najwybitniejszym Synu naszego Narodu, w pewnym sensie – relikwie”.
Nazwą „Szlaki Papieskie” objęte są trasy górskie i kajakowe, którymi turystycznie wędrował ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, od dziecka - po wyjazd do Watykanu. Poprowadzone są najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, ale bywają też odcinki poza nimi.

 

Jan Paweł II otrzymał tytuły: Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego, Honorowego Członka PTT, PTTK oraz Związku Podhalan

 
 

Nazwy Szlaków Papieskich górskich związane są z niezmiennymi nazwami pasm:

 1. – Szlaki Papieskie w Tatrach i na Podtatrzu,
 2. – Szlaki Papieskie w Gorcach,
 3. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Wyspowym,
 4. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Żywieckim (obejmują Worek Raczański),
 5. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Niskim,
 6. – Szlaki Papieskie na Podhalu,
 7. – Szlaki Papieskie na Orawie,
 8. – Szlaki Papieskie w Bieszczadach,
 9. – Szlaki Papieskie w Pieninach,
 10. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Sądeckim,
 11. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Małym,
 12. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Makowskim,
 13. – Szlaki Papieskie w Beskidzie Śląskim,
 14. – Szlaki Papieskie w Pasmie Draboża,
 15. – Szlaki Papieskie w Sudetach,
 16. – Szlak Papieski w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Podkrakowski).
 

Szlaki Miejsc Papieskich. Oprócz Szlaków Papieskich turystycznych, istnieją też Miejsca Papieskie, związane z posługą duszpasterską kard. Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej, a także poza jej granicami.
Obejmują tereny:

 1. – Spiszu,
 2. – Kotliny Oświęcimskiej,
 3. – Pogórza Wielickiego,
 4. – Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego,
 5. – Gór Świętokrzyskich,
 6. - Ziemi Chrzanowskiej.

Oznakowanie Szlaków Papieskich. Fundusze na ten cel pochodzą od władz terenowych (najczęściej są to gminy i starostwa), oraz innych instytucji i osób prywatnych. Wprowadzenie Szlaków Papieskich odbywa się w porozumieniu z władzami diecezjalnymi (kurią) i miejscowym proboszczem.
Powstanie Szlaków jest inspirowane najczęściej przez Fundację Szlaki Papieskie, ich oznakowanie odbywa się w ścisłej współpracy z mieszkańcami, parafią i gminami. W miejscach otwarcia Szlaków lub zdarzeń szczególnych stawiany jest duży kamień z tablicą pamiątkową, krzyż w kształcie papieskiego pastorału i tablica schematyczna z mapą terenową Szlaku Papieskiego. Na tablicy takiej umieszczone jest logo Fundacji (znak towarowy zastrzeżony) jako dowód, że Szlak ten został sprawdzony pod względem wiarygodności. Sukcesywnie uzupełniane jest tradycyjne oznakowanie Szlaków Papieskich wzdłuż tras, np. na drzewach. książeczki GOT, wpisy do ksiąg parafialnych i tym podobne dokumenty.
Z czasem zaistniała potrzeba upamiętniania także miejsc związanych z obecnością duszpasterską Księdza Wojtyły, a także pielgrzymkami Jana Pawła II.
 
Dlaczego powstały? Z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II i wypływającego stąd pragnienia upamiętnienia jego śladów. Ze świadomości, że każdy ślad naszego Rodaka na rodzinnej ziemi ma wielką wartość historyczną i jako taki nie może zostać zapomniany. Jest to zarazem idea propagująca nauczanie i styl odpoczywania ks.Karola Wojtyły.
 
To inicjatywa oddolna. Włączyło się w nią bezinteresownie wiele instytucji i osób, m.in.: gminy, parafie, szkoły, fundatorzy indywidualni – ludzie różnych zawodów, stanów, w różnym wieku, którzy od początku rozumieli bądź przeczuwali, że jest to sprawa bardzo ważna. Szybko okazało się, że Szlaki Papieskie mają również, dla rejonów przez które przebiegają, znaczenie promocyjne: zwiększył się np. ruch turystyczny w górach tam, gdzie zaistniał Szlak Papieski.
Pomysłodawcą utworzenia sieci Szlaków Papieskich na terenie całej Polski jest Urszula J. Własiuk, obecnie prezes Fundacji Szlaki Papieskie, zainspirowana słowami Jana Pawła II:
Pilnujcie mi tych szlaków (Nowy Targ, 1979)
oraz (…) dobrze by było umieścić w [mojej] biografii wszystkie trasy na których
byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię
(Watykan, 1979).
 
Symbolicznego otwarcia i poświęcenia Szlaków Papieskich w polskich górach dokonał 26 maja 2003 r. w Rabce Zdroju ks. prof. Maciej Ostrowski diecezjalny duszpasterz turystów archidiecezji krakowskiej. Słowem uświetnił uroczystość metropolita kard. Franciszek Macharski: Wszystkim miejscowościom, które Szlak Papieski jak krwioobieg łączy, niech Pan Bóg miłosiernie błogosławi (fragm.).O tworzeniu Szlaków Papieskich został powiadomiony w Watykanie bp Stanisław Dziwisz, który napisał w liście z 8 V 2003 r.: Przekazałem Ojcu Świętemu te informacje. Przyjął je z wdzięcznością, jako dowód wielkiej życzliwości i realizacji jego prośby: Pilnujcie mi tych szlaków. Serdecznie błogosławi Organizatorom.
Jesienią 2003 r. wytyczone, oznakowane i poświęcone w maju Szlaki Papieskie w Małopolsce zostały przez COTG PTTK nazwane Małopolskim Szlakiem im. Jana Pawła II – co sugeruje, że zostały stworzone nie przez społeczeństwa lokalne i Społeczny Komitet Organizacyjny Szlaków Papieskich, ale na mocy odgórnej decyzji.
Niezgodne z intencją twórców Szlaków jest też przypisanie ich nie do pasm górskich, ale do granic administracyjnych.
 
Szlaki Papieskie zaznaczone w niniejszym tekście kolorem niebieskim, dotyczą odcinków, które powstały przed rozpoczęciem działalności Fundacji, ale zostały wciągnięte do ewidencji Szlaków Papieskich prowadzonych przez Fundację, z zachowaniem praw autorskich ich pomysłodawców, i szczegółowo opisane przez Urszulę J. Własiuk w przewodniku po Szlakach Papieskich pt. „Jestem synem tej ziemi”.
 
 
SZLAKI PAPIESKIE w ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ obejmują:
Tatry, Podhale, Spisz, Orawę, Ziemię Chrzanowską, Beskid Makowski, Płaskowyż Draboża oraz część Beskidu Małego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Żywieckiego, Gorców i Pogórza Wielickiego.
W Krakowie funkcjonuje szlak turystyczny „Ścieżkami Jana Pawła II”, utworzony przez Urząd Miasta Kraków, otwarty w sierpniu 2002 r.

 
 
TATRY. Trasy nie są oznakowane w terenie jako Szlak Papieski ze względu na Tatrzański Park Narodowy, ale nie jest to też konieczne, bo jak mawiają górale całe Tatry są Świętoojcowe. Można powiedzieć, że szlaki tatrzańskie przemierzył Kardynał Wojtyła pieszo i na nartach wzdłuż i wszerz. Wiele natomiast jest miejsc związanych z jego obecnością, m.in. Jaszczurówka, „Księżówka”, sanktuarium na Krzeptówkach, klasztor Sióstr Albertynek na Kalatówkach, Wiktorówki, Polana Chochołowska.
– 1983 r. – Szlak Papieski w Tatrach, w Dolinie Jarząbczej – oznakowali górale na pamiątkę wędrówki Jana Pawła II, 22 VI 1983 r. (II pielgrzymka do Polski);
– 1997 r. – „Sursum Corda” z Zakopanego przez Ząb do Ludźmierza, 7 VI 1997 r. (V pielgrzymka do Polski) – oznakowali górale na pamiątkę przejazdu Ojca Świętego tą trasą.
 
PODHALE. Na bardzo dużym obszarze są Szlaki Papieskie i wiele miejsc, związanych z posługą duszpasterską biskupa/kardynała Karola Wojtyły; szczególne znaczenie ma tu sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu.
– 2002 r. – społeczność Raby Wyżnej wytyczyła i oznakowała „Ścieżki spacerowe nad Rabą Wyżną”, nazwane imieniem Kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła II;
– 21 VI 2014 polana Jamne na Szlaku Papieskim otrzymała imię św. Jana Pawła II;
– 29 V 2004 r. – w Toporzysku k. Jordanowa ks. infułat Kazimierz Suder poświęcił Szlak Papieski na Ziemi Jordanowskiej i Dróżki sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Inicjatorami i organizatorami ich powstania były: parafia i Urząd Gminy w Jordanowie oraz Fundacja Szlaki Papieskie;
– 4 VI 2012 r. – Nowy Targ-Kowaniec: odsłonięcie i poświęcenie tablicy na domu „Szarotka”, upamiętniającej pobyt w tym miejscu ks. Karola Wojtyły przed sześćdziesięcioma laty. Tablicę fundowali: ks.prałat Andrzej Fryźlewicz – członek Krakowskiej kapituły Katedralnej, ks. Marian Wanat proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu i ks. Paweł Łukaszka proboszcz w Kojszówce, kiedyś pierwszy bramkarz nowotarskiej druzyny hokejowej „Szarotki”. Odsłonięcia dokonał burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz.
– 8 VI 2014 – Nowy Targ odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy na elewacji „wikarówki" przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Królowej Jadwigi 3, dla uczczenia kanonizacji i rocznicy pobytu w Nowym Targu w 1979 roku. Ufundowana ze środków prywatnych.
 
ORAWA. Ksiądz Karol Wojtyła pracował przed maturą (1938) na Orawie, przy budowie drogi na Krowiarki, jako junak Hufców Pracy. Tereny te były też jednymi z najbardziej lubianych tras wycieczkowych w okolice Babiej Góry i Pasma Policy. Przy Szlaku Papieskim w Zubrzycy Górnej stoi oryginalny drewniany pomnik-świątek Ojca Świętego, poświęcony 21 VIII 2009 r. przez prymasa Józefa Glempa.
 
BESKID ŻYWIECKI. Śladów Księdza Wojtyły jest tu wiele. Pierwsze uroczystości odbyły się 21 IX 2006 r. w Węgierskiej Górce, gdzie Szlak Papieski otworzył i poświęcił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Następne, także z udziałem bp. Rakoczego:
– 12 X 2006 r. w Ujsołach – poświęcenie Drogi Światła z Złatnej na Halę Lipowską;
– 1 VII 2007 r. w Rajczy;
– 27 IX 2007 r. w Soblówce – poświęcenie Drogi Różańca Świętego na Halę Rycerzową;
– 14 X 2007 r., w Milówce, Szlak Papieski poświęcił kapelan honorowy Ojca Świętego ks. dziekan Józef Nędza, proboszcz.
Szlaki na terenie Worka Raczańskiego są bardzo dobrze oznakowane wzdłuż tras przez Koło PTTK Oddziału Babiogórskiego im. bł. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce, oraz obeliskami i tablicami z mapami przez miejscowe samorządy i społeczność.
– W 2000 r. – trasę Skawica – Przełęcz Krowiarki, oznakowali oznakowali mieszkańcy wsi Skawica na pamiątkę ostatniej w Polsce (9 IX 1978 przed wyjazdem na konklawe, górskiej wyprawy Kardynała Wojtyły.
Szlaki Papieskie obejmują cały rozległy teren Beskidu Żywieckiego.
 
BESKID MAŁY. Ziemia rodzinna Jana Pawła II. Szlaki Papieskie otworzyli i poświęcili 5 X 2007 r. w Kozach, kard. Franciszek Macharski i ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Powstały z inicjatywy kozianina Marka Sporysza i Fundacji Szlaki Papieskie, przy współpracy z gminą Kozy.
Szczególnym Miejscem Papieskim na tym terenie jest kaplica na Leskowcu.
W Wadowicach istnieje Szlak Karola Wojtyły wytyczony i oznakowany przez władze miasta po wizycie Jana Pawła II 16 VI 1999 r. (VI pielgrzymka do Polski).
 
BESKID ŚLĄSKI. Wiemy dobrze, z jaką miłością i oddaniem Jan Paweł II – nazywany często „proboszczem całego świata”, traktował swoją małą ojczyznę, w której – by przywołać Jego pamiętne słowa z 2001 r. – wszystko się zaczęło.
Dla ks. Karola Wojtyły „mała ojczyzna” to przede wszystkim Wadowice – miasto urodzenia i wychowania, ale także Bielsko-Biała wraz z okolicami, skąd pochodzili Jego dziadkowie i rodzice, i gdzie po dzień dzisiejszy mieszkają Jego krewni. Już jako Papież często o tych szczególnych więzach rodzinnych wspominał
(kard. Stanisław Dziwisz).
Szlaki Papieskie obejmują cały rejon Beskidu. Miejscem, oprócz Bielska Białej, najważniejszym – jest Skoczów, gdzie Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Jana Sarkandra.
– 5 X 2014 został otwarty pierwszy Szlak Papieski w Beskidzie Śląskim: odcinek Magurka Wilkowicka-Lanckorona-Klimczok. Szlak Papieski poświęcił ks. prof. Tadeusz Borutka wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
 
BESKID SĄDECKI I PIENINY. Trasy wędrówek biegły przez Pasmo Jaworzyny i Radziejowej oraz przez całe pasmo Pienin (w tym jednorazowy spływ kajakowy).
– 1999 r. – Szlak Papieski „Powtórka z geografii”, Stary Sącz – Krościenko– oznakowali działacze turystyczni z Nowego Sącza na pamiątkę wypowiedzi Jana Pawła II w Starym Sączu, 16 VI 1999 r. (VI pielgrzymka do Polski), w dniu kanonizacji św. Kingi;
– 15 X 2005 – otwarcie Szlaku Papieskiego Krynica-Ptaszkowa i I rajd na tej trasie;
– 2008 r. – Szlak Papieski w Beskidzie Sądeckim i Pieninach otworzył i poświęcił 12 X w Szczawnicy i Szlachtowej bp Władysław Bobowski, z ramienia bp. Wiktora Skworca, ordynariusza diecezji tarnowskiej.
Powstanie Szlaku Papieskiego zainspirował Stefan Majerczak z Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej; został oznakowany w terenie mapami i obeliskami, dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica-Zdrój i parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej oraz Fundatorom prywatnym, przy ścisłej współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie; - 2014 r. – współpraca z Urzędem Miasta Krynica-Zdrój - umieszczenia planszy z mapą Szlaku Papieskiego na Jaworzynie Krynickiej i tablicy pamiątkowej na stoku Góry Parkowej. Poświęcił w maju bp Andrzej Jeż ordynariusz diecezji tarnowskiej.
 
GORCE. Ksiądz Karol Wojtyła wyruszał wielokrotnie na wycieczki w Gorce, zarówno z Rabki, położonej na styku Gorców, Beskidu Wyspowego i Pasma Podhalańskiego, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne prowadzące we wszystkie okoliczne góry, jak też i z innych miejscowości położonych na ich obrzeżach. Miejscami szczególnie ważnymi są w Gorcach: Szałasowy Ołtarz na Hali Turbacz – miejsce sprawowania Mszy św. przez Księdza Wojtyłę w czasie wycieczki w 1953 r., Kaplica Partyzancka ofiarowana Janowi Pawłowi II po Mszy św. w Nowym Targu w 1979 r. i stąd zwana Papieską, oraz szałas „Papieżówka” w Dolinie Kamienicy, na polanie o tej samej nazwie, gdzie kard. Karol Wojtyła mieszkał przez dwa tygodnie. Szlaki Papieskie w Gorcach wraz z Szlakami Papieskimi w Beskidzie Wyspowym, zostały wytyczone wiosną 2003 r. przez Społeczny Komitet Organizacyjny Szlaków Papieskich (obecnie Fundacja Szlaki Papieskie) przy współpracy z gminami: Rabka Zdrój, Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Targ, Krościenko n. Dunajcem, Słopnice, Raba Wyżna, Lubień, Ochotnica Dolna, Dobra, Łukowica, Tymbark, Kamienica, oraz miejscowymi Księżmi Proboszczami, zostały otwarte w Rabce Zdroju 26 V 2003 r.
Równocześnie zostało dokonane symboliczne otwarcie i poświęcenie Szlaków Papieskich we wszystkich polskich górach.
Uroczystości, związane z ideą utrwalania Szlaków Papieskich w Gorcach:
– 17 IX 2003 r. – Turbacz, Polana Filasowa, I Msza sw. przy Szałasowym Ołtarzu;
– 29 VI 2003 r. – w Ochotnicy Dolnej Szlak Papieski poświęcili: ks. prof. Maciej Ostrowski i ks. Stanisław Wojcieszak, proboszcz;
– 26 VII 2003 r. – w Kamienicy Szlak Papieski poświęcił ks. Józef Wąchała, proboszcz;
– 6 II 2005 r. – w Ochotnicy Górnej, odprawiona I Msza św. na pamiątkę „obozu narciarskiego” na Skałce;
– 19 VIII 2007 r. – w Kluszkowcach Szlak Papieski poświęcił prowincjał karmelitów bosych w Czernej, o. Albert St. Wach;
– 1 II 2015 r. – Ochotnica Górna, Msza św. z okazji oddania „Wojtyłowej Gazdówki” na Skałce, po remoncie dokonanym przez Gminę.
 
BESKID WYSPOWY. Szlaki w Beskidzie Wyspowym podzielone są na Zagórzański i Limanowski, co wynika z naturalnego ukształtowania terenu. Symboliczne uroczystości związane z ideą utrwalania Szlaków Papieskich w Beskidzie Wyspowym odbyły się:
– 20 VIII 2003 r. – w Limanowej, Szlak Papieski i pamiątkowy obelisk poświęcił ks. prałat Józef Poręba, proboszcz i dziekan;
– 12 VIII 2007 r. – w Kasince Małej, na Szczeblu, Szlak Papieski i pamiątkowy obelisk ufundowany przez rodzinę Skolarusów z Kasinki poświęcił ks. Robert Nęcek, rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej;
- 4 XII 2014 r. – w Łostówce poświęcenie obelisku i Szlaku Papieskiego pw. Matki Bożej Królowej Polski Mszana Dolna- Rzeki.
 
BESKID MAKOWSKI. Turystycznych śladów niewiele udało się udokumentować, Nieliczne są konkretne daty i opisy tras wędrówek. Ze względu na bliską odległość od Krakowa były to raczej krótkie, najczęściej jednodniowe wypady piesze lub rowerowe, czy też kilkugodzinne spacery po zakończeniu obowiązków duszpasterskich w odwiedzanej parafii.
Jest jednak na tym terenie wiele miejsc szczególnie związanych z Ojcem Świętym – tym najważniejszym jest oczywiście sanktuarium maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego pielgrzymował od dziecka.
- 2015 r. został oznakowany tablicami Szlak Papieski w Pasmie Lubomira i Łysiny: Węglówka Dolna i Górna, oraz schronisko na Kudłaczach (parafia w Węglówce i gmina Pcim);
- 2015 r. został oznakowany tablicami Szlak Papieski na odcinku Pcim-Ośrodek Caritas w Zembrzycach, oraz Ośrodek Caritas w Zakrzowie.
 
PŁASKOWYŻ DRABOŻA. Prowadzą tędy dwa Szlaki Papieskie:
- Szlak Papieski „Złotej Róży” z Krakowa-Łagiewnik do Kalwarii Zebrzydowskiej przez Skawinę-Radziszów-Krzywaczkę. Trasę tę przebył papamobilem Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w 2002 roku. Szlak poświęcił kard. Stanisław Dziwisz 3 VI 2009 r. w Skawinie, przy kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wytyczony z inicjatywy Fundacji Szlaki Papieskie. Oznakowanie sfinansował Urząd Miasta i Gminy Skawina;
- Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” powstał w roku 2010 z inicjatywy gminy Brzeźnica, która zaprosiła do wspólnego działania Fundację Szlaki Papieskie oraz gminy: Liszki, Czernichów i Kalwarię Zebrzydowską. Powstało dzieło czterech gmin na terenie pięciu dekanatów: oznakowany Szlak Papieski, prowadzący tradycyjnym szlakiem pielgrzymkowym z krakowskiego Salwatora przez Rączną – Czernichów– Draboż do Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach pięćdziesiątych XX w. wędrował tymi drogami ks. dr Karol Wojtyła podczas jednodniowych wypadów za miasto, kończących się u Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Odwiedzał też, jako Arcypasterz, istniejące na tym terenie parafie. Szlak poświęcił - 16 V 2010 r. przy kapliczce na wzniesieniu Draboż (432 m n.p.m.) o. Damian Muskus kustosz sanktuarium kalwaryjskiego, obecnie biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Przy kamieniach pamiątkowych na tym Szlaku, stoją krzyże papieskie, poświęcone 20 III 2010 r. w Krakowie przez kard. Stanisława Dziwisza. Okolicę przecina linia kolejowa Pociągu Papieskiego: Kraków-Skawina-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice, poświęconego przez Benedykta XVI w maju 2006 roku.
 
POGÓRZE WIELICKIE. – 4 X 2008 r. – Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Wielickiej poświęcił i otworzył w Niepołomicach prymas Józef Glemp w dniu imienin Jana Pawła II. Istnieje na tym terenie także krótki odcinek Szlaku Papieskiego Niegowić-Łapanów przez Kobylec.
– 6 II 2010 r. – Święto Trzech Króli – z inicjatywy Kopalni Soli w Wieliczce i Muzeum Żup Krakowskich został otwarty jedyny na świecie Podziemny Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże!”. Poświęcił go kard. Stanisław Dziwisz;
– 2 IV 2010 r. – w rocznicę odejścia Ojca Świętego, kard. Stanisław Dziwisz poświęcił w solnej kaplicy św. Kingi, znajdującej się na tej trasie, drogę krzyżową - Wielicką Golgotę, ofiarowaną Janowi Pawłowi II;
- Szlak Papieski Niegowić-Łapanów oznakowali mieszkańcy obu wsi w 1999 r., na prosbę Ojca Świętego.

 
JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA. Tereny Jury ks. Karol Wojtyła przemierzał pieszo i na rowerze. Szlak Papieski rozpoczyna się na krakowskim Salwatorze przy pomniku Jana Pawła II na wzgórzu bł. Bronisławy. Stąd prowadzi do Dolinki Mnikowskiej, gdzie 25 IV 2004 r. został otwarty i poświęcony przez ks. infułata Jerzego Bryłę, kapelana honorowego Ojca Świętego. Szlak ten prowadzi dalej, w zakątki Jury odwiedzane chętnie przez Księdza Wojtyłę, oraz na Jasną Górę. Łączy się też z Szlakiem Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Inicjatorem powstania Szlaku w Jurze jest Fundacja Szlaki Papieskie.
Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Jedyny tak realizowany w Polsce. Zainicjowany przez Samorząd Powiatu Chrzanowskiego, który współpracując z Fundacją Szlaki papieskie, samorządami lokalnymi i parafiami konsekwentnie wspiera trwające od wielu lat dzieło upamiętniania związków św. Jana Pawła II z tym regionem:
– 2 IV 2006 r. – Otwarcia i poświęcenia Szlaku dokonał w Mętkowie z ramienia abp. Stanisława Dziwisza ks. prałat Stefan Misiniec, proboszcz parafii pw. Najświętszego Salwatora w Krakowie, opiekun duchowy Szlaków Papieskich;
– 7 IX 2008 r. – w Okleśnej, obelisk przy kapliczce na Szlaku Miejsc Papieskich poświęcił kard. Stanisław Dziwisz;
– 18 X 2008 r. – w Trzebini, odsłonięcia pamiątkowego głazu z krzyżem dokonał biskup archidiecezji katowickiej Gerard Bernacki;
– 10 VI 2009 r. – w Chrzanowie, pamiątkową tablicę na ścianie kościoła pw. św. Mikołaja i krzyż poświęcił ks. Roman Sławeński RM proboszcz;
– 23 V 2009 r. – w Trzebini-Krystynowie, przy kościele pw. św. Barbary, poświęcenia kamiennego ołtarza z krzyżem w Ogrodzie Różańcowym dokonał kard. Stanisław Dziwisz;
– 30 V 2009 r.– w Płokach, przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, poświęcenia kamienia z krzyżem dokonał ks. prałat Stanisław Mszal, proboszcz parafii w Psarach, dziekan dekanatu trzebińskiego;
– 17 IX 2009 r. – w Alwerni, przy kościele pw. Stygmatów św. Franciszka poświęcenia kamienia z krzyżem dokonał opat Zakonu Cystersów w Wąchocku o. Eugeniusz Augustyn;
– 27 IX 2009 r. – w Lgocie k. Trzebini kamień z krzyżem poświęcił kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach bp Jan Zając;
– 9 V 2010 r.– w Żarkach, przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM, głaz z krzyżem poświęcił ks. prałat Stefan Misiniec, opiekun duchowy Szlaków Papieskich, proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie;
– 2 VI 2010 r.– w Trzebini, przy kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, głaz z krzyżem poświęcił kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski;
– 20 VI 2010 r. – w Chrzanowie-Kościelcu, przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, pamiątkowy głaz z krzyżem poświęcił ks. infułat Władysław Gasidło proboszcz parafii pw. św. Anny w Krakowie;
– 31 X 2010 r. – w Trzebini Sierszy, przy kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, głaz z krzyżem poświęcił ks. prałat Stanisław Mszal dziekan dekanatu trzebińskiego.
– 7 VIII 2011 r. – w Libiążu, w 100-lecie konsekracji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, głaz z krzyżem poświęcił kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski;
– 18 IX 2011 r. – w Kwaczale, przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki, pamiątkowy głaz z krzyżem poświęcił ks. prałat Stefan Misiniec opiekun duchowy Szlaków Papieskich, proboszcz parafii pw. Najświętszego Salwatora w Krakowie;
– 20 V 2012 r. w Porębie Żegoty w kościele parafialnym pw. sw.Marcina poświęcenia kamienia z przesłaniem Jana Pawła II: „Musicie być mocni mocą wiary...” i krzyża w kształcie papieskiego pastorału dokonał ks. infułat Władysław Gasidło proboszcz uniwersyteckiej kolegiaty św.Anny w Krakowie;
– 3 V 2014 r. w Babicach w parafii pw. Wszystkich Świętych, przy kapliczce w Rozkochowie;
– 24 VI 2014 r. w Zagórzu, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy zabytkowej kapliczce; pieszy Szlak Papieski Zagórze-Lipowiec zamek;
– 5 IX 2015 w Regulicach, w parafii św.Wawrzyńca; poświęcił bp Jan Zając;
– 17 X 2015 Chrzanów-Rospontowa parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej; poświęcił ks. prał.Stanisław Marchewka proboszcz parafii pw.Przemienienia Pańskiego w Libiążu.
 
BESKID NISKI. Wędrówki ks. Karola Wojtyły, jednego z pionierów turystyki w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, upamiętnia Szlak Papieski, wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną z Jasła i Fundację Szlaki Papieskie, współdziałające z parafiami i PTTK. Uroczystego otwarcia – 13 V 2006 r. dokonał w Desznicy biskup rzeszowski Kazimierz Górny.
 
BIESZCZADY. Szlak Papieski został symbolicznie otwarty i poświęcony 3 V 2007 r. w Zagórzu przez delegata abp. Józefa Michalika, ks. kan. Mieczysława Rusina, proboszcza katedry przemyskiej. W oznakowaniu Szlaku Papieskiego brali udział: Urząd Miasta i Gminy, Stowarzyszenie Miłośników Miasta i Gminy Zagórz oraz parafie, przy ścisłej współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie.
Tablice i kamienie pamiątkowe znajdują się w trzech miejscach: przed dworcem kolejowym, przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i w ruinach klasztoru karmelitów.
– 22 IX 2007 r. – w Cisnej, odcinek Szlaku Papieskiego poświęcił proboszcz ks. Janusz Marszałek.
 
SUDETY. Istnieją na tych terenach dwa Szlaki Papieskie i są miejsca związane z osobą Kardynała Wojtyły. Trasa Szlaku Papieskiego w Kotlinie Kłodzkiej została opracowana przez Fundację Szlaki Papieskie na podstawie informacji otrzymanych od Jana Babeckiego, który w 1955 r. towarzyszył ks. Karolowi Wojtyle w tej wędrówce.
– 29 IV 2005 r. – w Kudowie-Czermnej Szlak Papieski otworzył i poświęcił ordynariusz świdnicki bp Ignacy Dec.
Przez Kotlinę Jeleniogórską i jej obrzeżami prowadzi Szlak Papieski rowerowy. Został odtworzony przez Fundację Szlaki Papieskie na podstawie dokumentów z różnych źródeł, przy współpracy z parafiami i lokalnymi władzami. Znaczącym sponsorem był Zamek Książ;
– 9 VI 2007 r. – Szlak Papieski w Sudetach, w Sobieszowie na zamku Chojnik, otworzył i poświęcił ordynariusz diecezji legnickiej bp Stefan Cichy;
– 28 IV 2008 r. – na Zamku Książ, Szlak Papieski na Ziemi Wałbrzyskiej poświęcili kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup senior wrocławski, oraz ordynariusz świdnicki bp Ignacy Dec;
– 17 X 2010 r. – Szlak Papieski w Kowarach, pamiątkowy kamień przy kościele parafialnym Imienia Najświętszej Maryi Panny oraz tablicę na domu, który odwiedził ks. Karol Wojtyła, poświęcił bp Stefan Cichy ordynariusz diecezji legnickiej.
 
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE.
– 15 X 2015 – otwarcie Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego w Kielcach; trasa Masłów-Kielce-Kaczyn; otworzył bp Jan Piotrowski ordynariusz diecezji kieleckiej;
 
SZLAKI KAJAKOWE. Fundacja wspomaga merytorycznie opracowanie Szlaków Papieskich Kajakowych:
– 11 VIII 2008 r. – Wigry. Uroczyste poświęcenie i otwarcie Szlaków Papieskich Kajakowych: Tajemnic Światła i Tajemnic Zawierzenia. Udział wzięli: prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, ordynariusz diecezji ełckiej bp Jerzy Mazur, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik i biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski;
– 3 X 2009 r. – Szlak Papieski Kajakowy Słupią; poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku – dziekan ks. Zbigniew Krawczyk i proboszcz parafii Kwakowo ks. Jacek Popławski, w asyście: ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego, opiekuna duchowego Szlaków Papieskich w diecezji pelplińskiej, ks. Eugeniusza Łabisza, kapelana 7. Brygady Obrońców Wybrzeża, ks. Jana Giriatowicza, proboszcza parafii pw. św. Jacka w Słupsku;
- 4 VI 2000 - Szlak Papieski na Kanale Elbląskim; otwarty w Gizerku (Jezierzycach) w ramach obchodów 750-lecia Ziemi Rudzienickiej. Inicjatorem był Prezes Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej - Henryk Plis. Szlak poświęcił Biskup Elbląski ks. Andrzej Śliwiński; otwarcia dokonał starosta iławski - Aleksandra Skubij, starosta ostródzki - Jan Antochowski, wójt Gminy Iława - Krzysztof Harmaciński, proboszcz parafii w Rudzienicach - ks. kan. Adam Olszewski, prezes Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej - Henryk Plis, Jan Łoś i jego córka oraz samorządowcy powiatu iławskiego. O otwarciu Szlaku został poinformowany św. Jan Paweł II przez delegację Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej w czasie audiencji w Watykanie 13 X 2000 roku;
- 5 VI 2011 - Szlak Papieski w Olsztynie; wspólna inicjatywa Urzędu Miasta w Olsztynie i Archidiecezji Warmińskiej. Otwarcie Szlaku odbyło się w 20. rocznicę wizyty Św. Jana Pawła II w Olsztynie;
- 21 VIII 2015 - Kajakowy Szlak Papieski Apostołów Miłosierdzia na rzece Krutyni poświęcił w Ukcie kard. Gerhard Muller szef kongregacji do spraw wiary i nauki, prawa ręka papieża. Przebieg szlaku:
Krutyń – Ukta – Ruciane Nida – Wiartel – Pisz.
Szlak upamiętnia spływ kajakowy ks. Karola Wojtyły z 1957 r.

 

(Wykaz Szlaków Papieskich jest uzupełniany)

 

Powyższy materiał zawiera tylko podstawowe dane. Są to głównie daty otwarcia Szlaków Papieskich, merytorycznie sprawdzonych i opracowanych przez Fundację. Materiał archiwalny, uzyskany w czasie pracy – tekst, zdjęcia, świadectwa i inne, służą do opracowania kolejnych tomów przewodnika po Szlakach Papieskich w Polsce. W ten sposób tworzona jest „baza” źródłowa, której celem jest zachowanie pamięci historycznej o naszym Wielkim Świętym Rodaku, propagowanie Szlaków Papieskich i inspirowanie mieszkańców regionów do różnego rodzaju przedsięwzięć.

 
Przykład tablic z mapami szlaków